كۆمپانیای سامسۆنگی كۆریای باشوور، له گالاكسی 9 كۆمهڵه تایبهتمهندییهكی 
نوێ جێگیر دەكات كه گرنگترینیان، نوێترین ڤێرژنی سنهپ دراگۆنی كۆمپانیای كوالكۆمی
ئهمریكهوه و بههۆیهوه بهكارهێنانی باتری 25% كهم دهبێتهوه و دیقهی سناپ دراگۆنی پێشوو 10 
نانۆمهترە و ڤێرژنی نوێیەكەی، ئهدای گالاكسی 27% بهرز دهكاتهوه 
گالاكسی 9 ههروهها ئهم تایبهتمهندییانهی خوارهوهی دهبێت:
جووت كامێرا به سیستهمی نزیك له بینین، بۆ ركابهرایهتی لهگهڵ كامێرای ئایفۆن 7 پلهس.
ههستیاری پهنجهمۆر بوویه بهشێكی جیانهكراو له شاشه، نهك له كنار كامێرای پشتهوه.
دوگمهی یارمهتیدهر هۆشمهند كراوه.
باترییهكەی گهورهتره و له ههمان كاتیش ئهمنتره.

بینەرەی ڤیدۆكە بن
twana sabah muhammad


"" به‌ یه‌ك ووشه‌ش بێت رای خۆتان ده‌رباره‌ی ئه‌م بابه‌ته‌ ده‌ربرن خۆش حاڵ ده‌بین ""
keyboard_arrow_up

مافی بابه‌ته‌كانمان پارێزراوه‌ بۆ© ماڵپه‌ری زانیاری

close

شتیك بنووسه‌ بۆ گه‌ران...